Nasze produkty

Odzysk ciepła z mleka

projekt-schladzalniki-studiodev-stronazen-pl-odzysk5Niezwykle ważną cechą w nowoczenej produkcji mleczarskiej jest zdolność generowania dodatkowych korzyści w procesie, w którym dochodzi do obniżenia temperatury mleka wskutek czego powstaje dodatkowa energia, którą spokojnie możnaby było wykorzystać w oborze lub poza jej granicami.

Okazuje się, że schłodzenie 1 litra mleka pozwala pozyskać około 117 kJ energii. Temperatura mleka zaraz po udoju waha się na poziomie  35°C. Aby doprowadzić do jej zmniejszenia potrzeba odebrać około  60-90% ciepła. Wartość takiej energii można śmiało zmagazynować i wykorzystać w mediach pośrednich np. do ogrzania wody. Potrzebna do tego procesu jest oczywiście odpowiednio sprawna i dobrana instalacja marki MARGO. Dobrze dobrana instalacja jest w stanie ogrzać 50 litrów wody do temperatury około 50°C, z uzyskanych wcześniej 100 litrów świeżo pozyskanego mleka o temperaturze około 35°C. Gdyby jednak zaszła potrzeba otrzymania temperatury wody ok  70-75°C moglibyśmy podgrzać wodę w zbiorniku, do którego dołączony byłby zestaw grzałek i termostatu, gdzie dominującą rolę odgrywa wymiennik ciepła zainstalowany w układzie wstępnego schładzania. Budowa wymiennika ciepła opiera się głównie na zespole bardzo cienkich płyt i rur pełniących funkcję przestrzeni, przez które przedostaje się mleko ze stanowiska udojowego i jest tłoczone przez odpowiednio dostosowaną pompę. Tłoczone mleko przepływa przez płyty, które bezpośrednio stykają się z zewnętrznym płaszczem, gdzie w odwrotnym kierunku przepływa czynnik chłodzący. W ten właśnie sposób dochodzi do wymiany ciepła i schłodzenia mleka. Pozyskane z mleka ciepło może spokojnie posłużyc do ogrzania np bieżącej wody, która znajdzie zastosowanie do różnych celów w gospodarstwie.

Pompa mleka może mieć kluczową rolę w działaniu wymiennika nie powinna wpływać zbytnio na obniżenie jakości mleka, chyba że przyczyni się do tego nadmierna prędkość obrotowej pompy wirnikowej. W momencie kiedy prędkość wirnika przekracza 2800 obrotów na minutę to istnieje ryzyko różnego rodzaju uszkodzenia w osłonkach białkowych kuleczek tłuszczu, co  wpływa na degradację jakości surowca.

Co wyróżnia płytowe wymienniki ciepła? Na ogół zwarta budowa i że zajmuje mało miejsca, co znacznie ułatwia montaż i obsługę. Dodatkowo dysponują dużymi powierzchniami roboczymi i w większości wykonane są ze stali szlachetnej co wzmacnia ich wytrzymałość na wysokie ciśnienia w instalacji oraz dużą ilość chloru, używanego jako jako główny składnik środków myjących.

Zarówno stacjonarne schładzalniki  zbiornikowe jak i niektóre schładzalniki nurnikowe mogą być wyposażone w instalacje do odzyski ciepła.

Aby osiągnąć pełnię korzyści z zastosowania wymiennika ciepła trzeba dobrać właściwe urządzenie. Gwarancję dają nam urządzenia marki Margo, które istnieją już od 16 lat na rynku polskim.