Nasze produkty

Obowiązek rejestracji

obowiazek-rejestracjiOd  stycznia 2017 roku zmienią się wymogi dotyczące okresowych przegląów urządzeń chłodniczych i klimatyzaycjnych. Przypomnijmy, że każde urządzenie chłodnicze i klimatyzacyjne wymaga obowiązkowej rejestracji i stanowi ono dodatkowe obciążenie finansowe dla rolników. Konieczność rejestracji jest wymogiem zarówno dla osób fizycznych, firm jak i grup producenckich.

 

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wynika z ustawy z 15 maja 2015 roku, dotycząca substacji zubożających ozonową warstwę  oraz mówiąca o wybranych cieplarnianych gazach fluorowanych (Dz.U.2015.881). Od niedawna pojawiło się również rozporządzenie w tej sprawie a mianowicie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

Obowiązkowo muszą być zarejestrowane urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze i przeciwpożarowe, które zawierają co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych chłodniczej lub substancji kontrolowanych. Powinność rejestracji dotyczy również urządzeń stanowiących rozdzielnice wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.

Rejestracji muszą dokonać  m.in. sklepy posiadające regały chłodnicze, zakłady przetwórstwa spożywczego, farmaceuci, sadownicy czy rolnicy przechowujący owoce i warzywa w komorach chłodniczych. Również gospodarstwa mleczne jeśli posiadają schładzalniki do mleka, których pojemność przekracza 1-1,5 tysiąca litrów pojemności mają obowiązek rejestracji.  Wyjątek stanowią niewielkie urządzenia codziennego użytku jak lodówki, zamrażarki czy małe klimatyzatory.

 

Osoba fizyczna, firma lub grupa producencka ma obowiązek założenia Karty Urządzenia bądź też Karty Systemów ochrony przeciwpożarowej, z której jasno wynika rodzaj i ilość czynnika chłodniczego. Jeżeli nie zostaną dopełnione zobowiązania inspektorzy ochrony środowiska mogą nakładać grzywne w wysokości nawet 3 tysięcy złotych.

Rejestracja swpomnianych urządzeń wiąże się automatycznie z regularnym obowiązkiem serwisowania przez instalatorów z uprawnieniami, którzy ukończyli kursy i posiadają certyfikat
F-gazowy. Ponadto wszelkie naprawy urządzeń powinny być przeprowadzone przez instalatorów z certyfikatem. Dodatkowo zarejestrowane urządzenia w założonej karcie będą miały wpisane każdą  naprawę oraz przeglądy szczelności, które będą obowiązkowo okresowo musiały być przeprowadzane. Częstotliwość przeglądów będzie uzależniona od ilości czynnika chłodzącego ale nie będzie mogła być przeprowadzana rzadziej niż raz w roku. Jedyny wyjątek będą stanowiły urządzenia z elektronicznym wykrywaczem nieszczelności, wówczas takie przeglądy będą przeprowadzane rzadziej.

Urządzenia, które zawierają mniej niż 3 kg HFC lub oznakowane urządzenia hermetycznie zamnkięte,zawierające 6 kg  HFC, których  napełnienie w wymiarze ekwiwalentu dwutlenku węgla przekraczałoby nowy próg 5t EqCO2  lub 10t EqCO2 dla hermetycznych, przeglądy szczelności mogą być przeprowadzane  zgodnie z zasadami z końca 2016 roku. Natomiast nowa zasada przeglądów szczelności pojawi się już od stycznia 2017 roku i zgodnie z nią obowiązkowi regularnych przeglądów będą musieli dokonywać właściciele urządzeń zawierających 1,28 kg R404A (a nie jak do tej pory 3 kg), 2,82 kg R407C, 2,74 kg R407F, 2,40 kg R410A, 1,26 kg R507 a dla  R134a – ten próg się zwiększy do 3,50 kg czynnika